Lokalbestyrelsen

Inge Messerschmidt

Lokalformand (på valg 2021)

Gert Løfgren

Næstformand (på valg 2022)

Jess Lykke Christensen

Bestyrelsesmedlem og kasserer (på valg 2022)

Jeanette Blokmann

Bestyrelsesmedlem (på valg 2021)

Heidi Jørgensen

Bestyrelsesmedlem (på valg 2022)

Jimmy Selsmark

Bestyrelsesmedlem, på valg i 2021

Michael Ole Nielsen

Bestyrelsesmedlem, på valg 2022

Johnny Jensen

IT-kyndig

Tobias Weische

Revisor

Andreas Brønsen

Revisorsuppleant